Dołącz do nas

W dniach 8-9.09.2022 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu odbędzie się konferencja Stowarzyszenia Introligatorów Polskich. Zapraszamy do udziału w konferencji oraz w towarzyszącej jej wystawie prac introligatorskich członków Stowarzyszenia.

Zasady uczestnictwa w konferencji

Terminy przesyłania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji upływają:

9.05.2022 r. – dla Uczestników z wystąpieniami
31.07.2022 r. – dla Uczestników bez wystąpień

Konferencja jest bezpłatna, przy czym istnieje możliwość wsparcia jej organizacji poprzez wpłacenie dowolnej kwoty na konto Stowarzyszenia Introligatorów Polskich, z dopiskiem „Darowizna na cele stowarzyszenia”.

Zasady uczestnictwa w wystawie

Udział w wystawie mogą wziąć wszyscy członkowie Stowarzyszenia Introligatorów Polskich. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 dowolne prace introligatorskie. Udział w wystawie należy zgłosić przez wypełnienie specjalnego formularza zgłoszeniowego.

Termin przesłania zgłoszenia uczestnictwa w wystawie upływa 27.03.2022 r.
Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 20 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeń można znaleźć na dedykowanej podstronie Konferencji SIP.

DoŁącz do nas