Dołącz do nas

AKTUALIZACJA: Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przesłanie zgłoszeń. Wyniki konkursu można zobaczyć pod tym wpisem.


Niniejszy regulamin zawiera zasady konkursu pod nazwą „Wspomnienia o introligatorze” zwanego dalej Konkursem. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestnika. 

ORGANIZATOR I PATRONAT HONOROWY

  1. Organizatorem Konkursu jest: Stowarzyszenie Introligatorów Polskich.

CELE KONKURSU

1. Rozbudzanie zainteresowania i propagowanie tematyki zanikającego rzemiosła introligatorskiego.

2. Odszukanie i ocalenie od zapomnienia polskich nestorów zawodu, zarówno żyjących jak i już zmarłych.

3. Odkrywanie historii lokalnej społeczności.

PRZEDMIOT, ORGANIZACJA, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Konkurs polega na napisaniu opowiadania/wspomnienia o lokalnym introligatorze, lub o takim którego autor spotkał lub u którego się kształcił. Treścią pracy powinny być osobiste wspomnienia  kontaktu z introligatorem, opis jego kariery zawodowej, pracowni, wykonywanych prac.

2. Praca pisemna o objętości nieprzekraczającej 5 stron/8 tys. znaków winna być zapisana w formacie PDF. Mile widziana dokumentacja fotograficzna.

3. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy zainteresowani, w szczególności introligatorzy, uczniowie szkół poligraficznych, a także  klienci warsztatów introligatorskich.

4. Nagrodą główną będzie publikacja wspomnień w Biuletynie Stowarzyszenia Introligatorów Polskich „Introligator Polski”. Zgłoszenie się do udziału w konkursie jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczestnika na nieodpłatną publikację, a także zezwoleniem na wykorzystanie tekst do promowania introligatorstwa.

KOMISJA I NAGRODY 

1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa osobowa Jury powołane przez Organizatora.

2. Przy ocenie pracy konkursowej brane będą pod uwagę założone kryteria.

  • zgodność wypowiedzi z tematyką konkursu,
  • merytoryczna wartość dla dziejów introligatorstwa polskiego,
  • poprawność językowa ( poprawność  gramatyczna, składniowa i frazeologiczna oraz bogactwo słownictwa).

3. Nagrody

  • Publikacja nagrodzonych prac w Biuletynie Stowarzyszenia Introligatorów Polskich „Introligator Polski”.
  • Voucher „dzień w pracowni introligatorskiej”.
  • Pakiet introligatorskich wyrobów rzemieślniczych wykonanych przez członków SIP.

4. Dodatkowa nagroda dla najbardziej zaangażowanej szkoły:

  • Publikacja naukowa o tematyce introligatorskiej.
  • Zwiedzenie warsztatu lub wystawy introligatorskiej.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Kartę zgłoszenia, którą można pobrać ze strony Stowarzyszenia Introligatorów Polskich introligatorzypolscy.org.pl należy przesłać na adres mailowy kontakt@introligatorzypolscy.org.pl do 31 października 2021 r.

PATRONAT MEDIALNY


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
DoŁącz do nas