Dołącz do nas

AKTUALIZACJA: Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przesłanie zgłoszeń. Wyniki konkursu można zobaczyć pod tym wpisem.


Niniejszy regulamin zawiera zasady konkursu pod nazwą „Wspomnienia o introligatorze” zwanego dalej Konkursem. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestnika. 

ORGANIZATOR I PATRONAT HONOROWY

  1. Organizatorem Konkursu jest: Stowarzyszenie Introligatorów Polskich.

CELE KONKURSU

1. Rozbudzanie zainteresowania i propagowanie tematyki zanikającego rzemiosła introligatorskiego.

2. Odszukanie i ocalenie od zapomnienia polskich nestorów zawodu, zarówno żyjących jak i już zmarłych.

3. Odkrywanie historii lokalnej społeczności.

PRZEDMIOT, ORGANIZACJA, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Konkurs polega na napisaniu opowiadania/wspomnienia o lokalnym introligatorze, lub o takim którego autor spotkał lub u którego się kształcił. Treścią pracy powinny być osobiste wspomnienia  kontaktu z introligatorem, opis jego kariery zawodowej, pracowni, wykonywanych prac.

2. Praca pisemna o objętości nieprzekraczającej 5 stron/8 tys. znaków winna być zapisana w formacie PDF. Mile widziana dokumentacja fotograficzna.

3. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy zainteresowani, w szczególności introligatorzy, uczniowie szkół poligraficznych, a także  klienci warsztatów introligatorskich.

4. Nagrodą główną będzie publikacja wspomnień w Biuletynie Stowarzyszenia Introligatorów Polskich „Introligator Polski”. Zgłoszenie się do udziału w konkursie jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczestnika na nieodpłatną publikację, a także zezwoleniem na wykorzystanie tekst do promowania introligatorstwa.

KOMISJA I NAGRODY 

1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa osobowa Jury powołane przez Organizatora.

2. Przy ocenie pracy konkursowej brane będą pod uwagę założone kryteria.

  • zgodność wypowiedzi z tematyką konkursu,
  • merytoryczna wartość dla dziejów introligatorstwa polskiego,
  • poprawność językowa ( poprawność  gramatyczna, składniowa i frazeologiczna oraz bogactwo słownictwa).

3. Nagrody

  • Publikacja nagrodzonych prac w Biuletynie Stowarzyszenia Introligatorów Polskich „Introligator Polski”.
  • Voucher „dzień w pracowni introligatorskiej”.
  • Pakiet introligatorskich wyrobów rzemieślniczych wykonanych przez członków SIP.

4. Dodatkowa nagroda dla najbardziej zaangażowanej szkoły:

  • Publikacja naukowa o tematyce introligatorskiej.
  • Zwiedzenie warsztatu lub wystawy introligatorskiej.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Kartę zgłoszenia, którą można pobrać ze strony Stowarzyszenia Introligatorów Polskich introligatorzypolscy.org.pl należy przesłać na adres mailowy kontakt@introligatorzypolscy.org.pl do 31 października 2021 r.

PATRONAT MEDIALNY


DoŁącz do nas