Dołącz do nas

Bardzo dziękuję wszystkim za udział w spotkaniu poprzez platformę do wideokonferencji Zoom w dniu 30.12.2020 roku. Jednocześnie już teraz serdecznie zapraszam do uczestnictwa w kolejnych tego typu spotkaniach wszystkich członków SIP. Wszelkie sugestie dotyczące wyboru platformy do komunikacji na żywo są mile widziane. Osoby, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w takich spotkaniach online, zapraszam do kontaktu via e-mail: kontakt@introligatorzypolscy.org.pl i przesłanie pytań, uwag, pomysłów do poruszenia etc.

Podczas naszego pierwszego spotkania jednym z głównych tematów rozmowy była kwestia związana ze składką członkowską. Postanowiono, że jest/będzie ona koniecznością w celu zapewnienia pokrycia kosztów związanych z działalnością SIP. I tak składka za rok 2021 wyniesie 100 zł przy wpłacie jednorazowej do końca lutego lub 120 zł przy wpłatach miesięcznych po 10 zł. W przypadku przystąpienia do SIP w ciągu roku kalendarzowego po drugim miesiącu nie będzie możliwości wpłaty jednorazowej.

Zebrane opłaty członkowskie będą pokrywać koszty związane z serwisem internetowym – www.introligatorzypolscy.org.pl, usługami informatycznymi, graficznymi czy usługami edytorskimi. Przypominam, że wiele dotychczasowych działań przy Stowarzyszeniu prowadziliśmy z przyjemnością (Ja, Jacek Tylkowski, Tomasz Jurek, Joanna Malik, Leonard Rosadziński, Ela Pokorzyńska czy Piotr Kożuchowski), prowadzimy i nadal będziemy prowadzić w formie naszego społecznego wkładu, ale są i będą usługi, których nie da się zrobić bez kosztów. Członkowie SIP będą objęci rabatem w wysokości 10% na wszystkie planowane wydarzenia jak warsztaty, konferencje lub inne.

Kolejnym punktem naszej agendy był Biuletyn Stowarzyszenia Introligatorów Polskich „Introligator Polski”, którego premiera w wersji drukowanej bibliofilskiej będzie w połowie stycznia tego roku. Periodyk będzie absolutną nowością w tematyce introligatorskiej od czasów Polskiej Gazety Introligatorskiej. Każdy członek SIP będzie otrzymywał wersję elektroniczną Biuletynu via e-mail bezpłatnie.

Na koniec spotkania przedstawiłem zarys pierwszego Zjazdu Stowarzyszenia Introligatorów Polskich, który planowany jest w Bydgoszczy w ostatni weekend czerwca tego roku. Będzie to dwudniowe spotkanie z warsztatami i prelekcjami, z możliwością zwiedzania miasta, więcej szczegółów już wkrótce. Mam przy tym nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna w kraju poprawi się na tyle, że pozwoli nam zrealizować planowane spotkanie.

Raz jeszcze chciałbym życzyć wszystkim szczęśliwego Nowego Roku!

Wasz Przedstawiciel Stowarzyszenia

Leszek Knyrek

DoŁącz do nas