Dołącz do nas

Biuletyn SIP

Biuletyn Stowarzyszenia Introligatorów Polskich jest wydawany raz w roku i jest zbiorem informacji, artykułów i wydarzeń branżowych z kraju i zagranicy.

Biuletyn o nazwie „Introligator Polski” jest pierwszym czasopismem o tematyce introligatorskiej od wielu lat. Ostatnie czasopismo związane z tematyką rzemiosła introligatorskiego było wydane w roku 1935 pod nazwą „Polska Gazeta Introligatorska”.

Każdy członek SIP otrzymuje wersję elektroniczną Biuletynu via e-mail bezpłatnie. Więcej informacji jak uzyskać wersję drukowaną można znaleźć tutaj lub zamówić egzemplarz za pośrednictwem zrzutka.pl.

ZAMAWIAM BIULETYN (ZRZUTKA.PL)
DoŁącz do nas