Dołącz do nas

Po wielu latach przygotowań ukazał się Leksykon oprawoznawczy, ostateczny rezultat programu grantowego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Leksykon jest dziełem interdyscyplinarnym, powstałym we współpracy trójki autorów: dr Elżbiety Pokorzyńskiej, bibliotekoznawcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która opracowała zagadnienia historii i techniki rzemiosła i przemysłu introligatorskiego, dr hab. Małgorzaty Pronobis-Brzezińskiej, konserwatora z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, odpowiedzialnej za zagadnienia budowy opraw i konserwacji oraz dr hab. Arkadiusza Wagnera historyka sztuki także z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, autora haseł z zakresu opraw artystycznych z dawnych wieków. Leksykon w sposób syntetyczny omawia całokształt zagadnień związanych z oprawami dawnymi, został przygotowany jak pomoc warsztatowa dla osób pracujących z dawnymi książkami: bibliotekarzy, archiwistów, muzealników, antykwariuszy, konserwatorów i introligatorów, a także bibliofilów i kolekcjonerów książki. Leksykon powstawał we współpracy z wieloma osobami i instytucjami (także ze środowiska introligatorskiego), które pomagały w rozstrzyganiu dylematów terminologicznych i kompletowaniu wiedzy oraz udostępniały materiały ilustracyjne. Projekt graficzny Leksykonu autorstwa Tomasza Jurka, za principium przyjął funkcjonalizm i oszczędność miejsca. Dzięki starannemu składowi z użyciem wielu rodzajów wyróżnień i włamaniu prawie tysiąca ilustracji, zastosowaniu szlachetnego papieru oraz płóciennej oprawie ze złoceniami, nawiązującej do tradycji introligatorstwa, stworzono wydawnictwo nie tylko wartościowe merytorycznie, ale też poręczne i piękne.

Leksykon oprawoznawczy do nabycia bezpośrednio w Wydawnictwie UKW: https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2023/leksykon-oprawoznawczy/

DoŁącz do nas